Make your own free website on Tripod.com
Sebastinian Echo Online Edition. Link to Home
June-March 2001

    Filipino

 
D E P A R T M E N T S  
HEADLINES  
OPINION  
FEATURE  
LITERARY  
SCI-TECH  
FILIPINO  
SPORTS  
S E R V I C E S  
ALUMNI CENTER  
POWER SEARCH  
THE STAFF  
 


Home | About Us


Aking Dalangin

Sadya bang kailangang mangyari ang lahat ng ito?
Nakatakda ba ito sa gulong ng palad ko?
Inaakalang liwanag na ang kaharap,
Pighati’t pasakit lamang pala ang magiging katapat.

Dati rati, ako’y lubos na nagdurusa
Ang umibig ng muli ay di ko na maalintana
Binadyang di na makikita pa, luningning ng bituin
Pagkapoot, paghihiganti ang tangi kong mithiin.

Nang ika’y biglang dumating sa damdaming bigo
Hindi ko maipagkanulo ang silakbo ng aking puso
Ipinabatid na sugatang puso’y may bago pang pag-asa
Sa aki’y ipinahiwatig, tunay na kahulugan ng ligaya.

Pagiging magkaibigan ay naging napakadali
Pulos biruan at ngitiang napakatamis sa labi
Bakit ang nadarama’y ganito, di ko mawaglit sa isipan
Nabuo na ba ang kinatatakutan kong salitang pagmamahal?

Subalit bakit sa ngayon, tanto ko na ang tunay na nadarama
Saka pa dagli ka namang lumayo at ako’y nilisan na
Sa sandaling ito ako’y lumuluha ,nag-iisa,
Naghihintay na lamang at umaasang ika’y babalik pa.

 

- Lee


| Back on top |

Departments: Headlines | Opinion | Feature | Literary | Sci-Tech
Filipino | Sports  Services: Alumni Center | Power Search | The Staff
© 2001 Sebastinian Echo. All Rights Reserved.
About Us | Webmaster | @ Contact