Make your own free website on Tripod.com
Sebastinian Echo Online Edition. Link to Home
June-March 2001

    Filipino

 
D E P A R T M E N T S  
HEADLINES  
OPINION  
FEATURE  
LITERARY  
SCI-TECH  
FILIPINO  
SPORTS  
S E R V I C E S  
ALUMNI CENTER  
POWER SEARCH  
THE STAFF  
 


Home | About Us


Salamat sa Kahapon

Halamang tumutubo sa maling panahon
Pagkakataon ang dito ay tutugon
Magpapatuloy ba sa kanyang pagyabong
O kaya’y susuko, hindi maglalaon

Pagmamahal ko’y tulad ng isang halaman
Pag iningatan mo ito ay tatagal
Balewalain mo’t kusang mamamatay
Takipsilim ang katulad sa kanyang pagdatal

Lagi mong tandaan pusong sinaktan
Napupuno rin at natututong lumaban
Pagmamahal dito’y nawawalan ng saysay
Dahil na rin sa iyong pusong salawahan

Puso ay nangarap sayo ay nagmahal
Kahit ‘sang sandali iyong naramdaman
Ngunit nagkunwari ako ay nalinlang
Sayang na pag – ibig sa iyo ibinigay

Sa iyong alaala, nagpapasalamat
Sa katotohanan, ako’y iminulat
Dito sa puso ko nag – iwan ng bakas
Dito sa gunita magsisilbing wakas.
 

- Suzane
| Back on top |

Departments: Headlines | Opinion | Feature | Literary | Sci-Tech
Filipino | Sports  Services: Alumni Center | Power Search | The Staff
© 2001 Sebastinian Echo. All Rights Reserved.
About Us | Webmaster | @ Contact