Make your own free website on Tripod.com
Sebastinian Echo Online Edition. Link to Home
June-March 2001

    Filipino

 
D E P A R T M E N T S  
HEADLINES  
OPINION  
FEATURE  
LITERARY  
SCI-TECH  
FILIPINO  
SPORTS  
S E R V I C E S  
ALUMNI CENTER  
POWER SEARCH  
THE STAFF  
 


Home | About Us


Minsan

Minsan
Sinabi ko sa sarili ko
Lilimutin na kita.
Sinubukan ko,
- - Mahirap,
pero ginawa ko.
- - Masakit,
nakaya ko.

Pero parang tukso,
… heto ka na naman
Ano ang gagawin ko?
- - Muling lumayo?
Magtago?
O humarap sa ‘yo,
Tumingin sa mga mata mo,
- - sabihing di ka na mahal
kahit di totoo?
- - Tumakbo?
Pero saan ako tutungo?
Ang liit ng mundo ko,
Umiikot lang sa iyo.

Bakit? Ewan! ! !
Basta ang alam ko,
Ikaw parin ang mahal ko. . .

- Suzane


| Back on top |

Departments: Headlines | Opinion | Feature | Literary | Sci-Tech
Filipino | Sports  Services: Alumni Center | Power Search | The Staff
© 2001 Sebastinian Echo. All Rights Reserved.
About Us | Webmaster | @ Contact