Make your own free website on Tripod.com
Sebastinian Echo Online Edition. Link to Home
June-March 2001

    Filipino

 
D E P A R T M E N T S  
HEADLINES  
OPINION  
FEATURE  
LITERARY  
SCI-TECH  
FILIPINO  
SPORTS  
S E R V I C E S  
ALUMNI CENTER  
POWER SEARCH  
THE STAFF  
 


Home | About Us


EDITORYAL

"Pato"-ism

Pipila ng maayos… tatayo ng tuwid… ilalagay ang kanang kamay sa dibdib… titingin sa watawat at aawit ng Lupang Hinirang. Isa ba ito sa mga ginagawa mo? Ngayon ay itataas naman ang kanang kamay na pantay balikat ang braso at babanggitin ang “Panunumpa sa watawat ng Pilipinas” at “Panatang Makabayan”, ginagawa mo rin kaya ito?

Sa loob ng napakaraming taon ay ginagawa mo na ito tuwing umaga bago pa magsimula ang klase. Mula sa ganitong gawi, naipapakita natin ang ating pagiging makabayan, pero sa pagdaan ng panahon, parang nawawala na ang kaugaliang ito. Patuloy na ba kayang inaalis sa isipan ng mga kabataan ng ngayon ang mga bagay na ito? Hindi naman siguro dahil sa papasok na tayo sa modernong panahon (kung baga “millennium”).

Kung inyong napapansin unti-unti nang nawawalaan tayo ng sinseridad at paggalang sa ating pagiging Pilipino. Sa mga mag-aaral ngayon, kung minsan nasa pila na ay nagdadaldalan pa, parang hindi nila alintana ang responsibilidad nila bilang isang mamamayan. Malapit nang mag-simula ang flag ceremony ngunit kailangan pa ring sabihan ng put your bags down. Napakalaki na nila para pa pagsabihan pero, matitigas pa rin ang mga ulo, at ang masama pa rito ay ang mga nakatataas na taon pa ang nagsisimula ng ingay na dapat ay sila ang maging modelo ng masnakababata.

Kung isasalin natin sa Ingles ang “pagkamakabayan” – Patriotism - pero tila ang nagyayari ay nagiging – Pato-ism- na ang mga kabataan ngayon ay parang patong walang pakialam kundi lumangoy at ikembot ang puwet. Walang pakialam ang mga mag-aaral na ito kung sila ba ay hindi na nakapagbibigay ng galang.

Kung ating mapapasin na bawat paaralan ay may nakawagayway na bandila na nangangahulugang, ito ay nagtataguyod ng pagka- Pilipino sa bawat mag-aaral. Hindi naman mahirap ang gawin ito. Isipin lamang natin ang nakaraan at kasaysayan ng ating bansa… gunitain ang bawat sandali… pahalagahan ang mga bayani at iobliga ang sarili. Minsan masasabi natin na corny pero ito ay kasama sa ating pagiging isang mag-aaral at mamamayang Pilipino. Sana ay lagi nang pahahalagahan natin ang bagay na ito at maging isang mabuting Sebastino sa pamamagitan nito.


| Back on top |

Departments: Headlines | Opinion | Feature | Literary | Sci-Tech
Filipino | Sports  Services: Alumni Center | Power Search | The Staff
© 2001 Sebastinian Echo. All Rights Reserved.
About Us | Webmaster | @ Contact