Make your own free website on Tripod.com
Sebastinian Echo Online Edition. Link to Home
June-March 2001

    Filipino

 
D E P A R T M E N T S  
HEADLINES  
OPINION  
FEATURE  
LITERARY  
SCI-TECH  
FILIPINO  
SPORTS  
S E R V I C E S  
ALUMNI CENTER  
POWER SEARCH  
THE STAFF  
 


Home | About Us


Lathalain: Ang Pag-ibig
nga naman...

kaw ba’y may minamahal? Nais mo bang magkaroon ng ilang kaalaman sa panliligaw? Gusto mo bang ipadama sa kanya ang tunay mong damdamin?

Ang panliligaw ay isa sa palasak na gawain ng mga kabataan. Ito rin ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino na di nawawala. Ito ay nagpapahayag at nagsisimbulo sa isang umiibig at nagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa kanyang napupusuan. Noong unang panahon, masyado silang pormal at kung magpapakita ng nararamdaman sa kanilang kabiyak. Minsan pa nga ay pingkakagastusan pa nito ito at binibigyan ng kung anu-ano para lamang mapaamo o ma-impress ang kanyang niligawan.

Ang babae naman kung minsan ay nagpapakipot pa kahit gusto naman o kaya naman ay dahil sa istrikto ang mga magulang nito.

Sa ngayon ibang klase na ng panliligaw ang kinagawian ng mga kabataan ngayon.

Ligaw – hindi na umaakyat ng ligaw sa bahay, kung kaya’t hindi alam ng mga magulang ng babae na may nanliligaw sa anak nila o nililigawan ang anak nila. Kapag sinagot na ang manlligaw hindi pa rin ito nakikilala ng kanilang magulang, kahit nga minsan ay isang araw lamang nagtagal ang panliligaw ay sinasagot pa rin ito.

Motibo – minsan ay babae na ang nanliligaw. May mga babaeng liberal na kapag sila ay may nagugustuhang lalaki ay sila na unang nagpapkita ng motibo para mapansin ito.

Tulay – may mga lalaking nagpapalakad na lang sa mga kaibigan ng babae upang makapanligaw. Sila ang mga nagiging tulay upang magkalapit ang kanyang kaibigan na babae sa lalaking nanliligaw.

Regalo – merong mga lalaking nagbibigay ng mga tsokolate at mga rosas. Minsan pa nga ay kahit na anong bagay, basta imported.

Atensyon – gusto ng mga babae na sa kanila lang ang atensyon ng lalaki na kahit gumawa ng iskandalo sa kalye dahil may nabalitanan siyang kabit nito. Ang gusto ng mga babae, lagi silang binubuntutan ng mga lalaki.

Easy to get – ang mga babae ngayon ay madaling mapasagot dahil natatakot silang mawala ang lalaking nanliligaw lalo na kapag ito ay gwapo.

Two-timer – mayroong mga lalakeng sinasabay – sabay ang panliligaw para kung hindi sila sagutin ng isa ay nay irereserba sila o kaya naman ay kabi-kabila ang girlfriend o boyfriend.

Panakip-butas – mayroong mga lalaking mayroon ng kasintahan na kapag mayroon silang hindi napagkasunduan ay hahanap ng babaeng mapaghihingahan ng sama ng loob at kapag sila’y nagkaayos na, babalikan na ito at iiwan ang babaeng ginawang panakip-butas.

Hindi tayo kailangang magpadala sa takbo ng modernong panahon dahil hindi puro kabutihan ang hatid nito. Tulad ng panliligaw, hindi natin kailangang makisabay sa agos ng panahon, dahil kung lahat ng pagbabago sa ating kapaligiran ay pakikisabayan natin, hindi magiging mganda ang idudulot nito. Minsan sakit, at kapighatian lang ibinibigay nito. Kung kaya kailangang pag-isipan ang ganitong bagay upang hindi tayo masaktan at hindi tayo makasakit ng iba. Pero higit sa lahat, pag-aaral muna at ang iyong kinabukasan ang iyong unahin. Isinulat nina Jesusa Garcia at Alvin Hernandez


| Back on top |

Departments: Headlines | Opinion | Feature | Literary | Sci-Tech
Filipino | Sports  Services: Alumni Center | Power Search | The Staff
© 2001 Sebastinian Echo. All Rights Reserved.
About Us | Webmaster | @ Contact